PRODUCER / SONGWRITER/ MIXER
&Artist

 
 
WORK
Written, Produced, Mixed, Mastered

Written, Produced, Mixed, Mastered

NINA TRIBUS - BENEATH MY THRONE ARTWORK FINAL

Written, Produced, Mixed, Mastered

NILUM - Bloody Mary Artwork FINAL

Written, Produced, Mixed, Mastered

Nina Tribus_Medusa_artwork

Written, Produced, Mixed, Mastered

GRAVEYARD DANCE ARTWORK FINAL

Written, Produced, Mixed, Mastered

Nina Tribus - Once Upon a Show Artwork FINAL

Written, Produced, Mixed, Mastered

ab8392d7a1d3c81a5d710b627dda3d58.640x640x1

Written, Produced, Mixed, Mastered

nilum artwork

Written, Produced, Mixed, Mastered

artworks-VCSzMAhBqO2fHyXC-kIo9Rw-t500x500

Written, Produced, Mixed, Mastered

Nina Tribus - Hello Killer Queen FINAL ARTWORK

Written, Produced, Mixed, Mastered

BLOOD MOON ARTWORK FINAL

Written, Produced, Mixed, Mastered

CAPRICIOUS ARTWORK FINAL

Written, Produced, Mixed, Mastered

WORST ENEMY ARTWORK no frame

Written, Produced, Mixed, Mastered

NILUM - NEVERMIND ARTWORK FINAL

Written, Produced, Mixed, Mastered

NILUM_ROSES_ARTWORK

Written, Produced, Mixed, Mastered

artworks-000613292347-4ei0yw-t500x500

Written, Produced, Mixed, Mastered

MAZE_COVER_Nina Tribus_resize

Written, Produced, Mixed, Mastered

Nina Tribus - Napoleon ARTWORK

Written, Produced, Mixed, Mastered

NinaTribus_PuffPuff_artwork FINAL

Written, Produced, Mixed, Mastered

2 words 1 finger ARTWORK FINAL

Written, Produced, Mixed, Mastered

ab67616d0000b27319b452e794327c82ed5265b7

Written, Produced, Mixed, Mastered

artworks-000587201828-099aqv-t500x500

Written, Produced, Mixed, Mastered